โครงการวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559 [ 25 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 27 


โครงการส่งเสริมความสามารถชุมชนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลป่ากุมเกา [ 25 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 25 
 


    
 
อบต.หนองจิก ข่าวด่วน-อย่าอ่านถ้าใจไม่แข็งพอ (19 ก.พ. 2560)    อ่าน 2497  ตอบ 4
อบต.หนองตูม เบอร์โทรศัพท์ อบต.หนองตูม (9 ก.พ. 2560)    อ่าน 174  ตอบ 1
อบต.ไกรกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (4 ก.พ. 2560)    อ่าน 99  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง (4 ก.พ. 2560)    อ่าน 156  ตอบ 0
อบต.คลองมะพลับ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับค (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 2237  ตอบ 3
อบต.ท่าฉนวน  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 74  ตอบ 0
อบต.วังไม้ขอน มีการก่อสร้างถนน คสล สายริมแม่น้ำยม ม.3 ต.วังพิณพาทย์ (18 ม.ค. 2560)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.วังไม้ขอน ถนนซอยผู้ใหญ่นาม ม.4 บ้านไร่ ชำรุดมากๆๆๆๆๆ (30 ธ.ค. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.วังไม้ขอน วันเด็กปี2560 (26 ธ.ค. 2559)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.เมืองเก่า แจ้งจำหน่ายผู้สูงอายุ ย้ายภูมิลำเนา (23 ธ.ค. 2559)    อ่าน 65  ตอบ 0
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปปช.01) [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 23 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปปช.01) [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 22 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปปช.01) [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 17 
เพิ่มเติมแก้ไขประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 20 รายการ [ 9 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 66 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 8 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 83 
ประกาศใช้แผนเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 48 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(แบบ ผด.2) [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 52 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 49 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 48 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผด.3 งวดท [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 46 
แผนออกเคลื่อนที่โครงการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุง [ 29 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 224 
เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 241 
ขอเชิญร่วมโครงการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้อง ภา [ 6 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 14 
รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 30 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) [ 29 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 99 
    
 
         
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ธ.ค. 2559)    อ่าน 2585  ตอบ 2  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.เมืองบางยม นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.เมืองบางยม นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.นครเดิฐ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติม - ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำ [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.เกาะตาเลี้ยง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เกาะตาเลี้ยง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เกาะตาเลี้ยง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เกาะตาเลี้ยง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เกาะตาเลี้ยง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เกาะตาเลี้ยง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.เมืองเก่า การรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เกาะตาเลี้ยง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เกาะตาเลี้ยง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เกาะตาเลี้ยง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เกาะตาเลี้ยง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เกาะตาเลี้ยง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
      
 
    
 
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศ. มท 0816.3/ว388  [ 21 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว393  [ 21 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว387  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว397  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว385 [รายชื่อ]  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญเช้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว380  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว386  [ 20 ก.พ. 2560 ]
โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) กศ. มท 0816.3/ว362  [ 20 ก.พ. 2560 ]
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว384  [ 20 ก.พ. 2560 ]
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560 สล.  [ 20 ก.พ. 2560 ]
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 ก.พ. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว366  [ 17 ก.พ. 2560 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว354  [ 17 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว348  [ 16 ก.พ. 2560 ]
มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว351  [ 16 ก.พ. 2560 ]
แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว352  [ 16 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 15 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว353  [ 15 ก.พ. 2560 ]
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว334 [รายชื่อ]  [ 15 ก.พ. 2560 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว335  [ 15 ก.พ. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว339  [ 15 ก.พ. 2560 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท0810.5/ว349  [ 15 ก.พ. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 14 ก.พ. 2560 ]
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว338 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2560 ]
 
สท 0023.3/ว270 ขอให้ อปท. พิจารณาอนุญาตการให้บุคลากรในสังกัดไปร่วมการจัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" [ 21 ก.พ. 2560 ]     
สท 0023.3/ว 615 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เพื่อจัดทำโครงการชุมชนต้นแบบแห่งความดี วิถีชีวิตชาวสุโขทัย [ 21 ก.พ. 2560 ]     
สท 0023.3/ว609 ขอความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" ภาคเหนือ [ 21 ก.พ. 2560 ]