โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 8 


การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 60 


โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน [ 1 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 56 
 


     
 
อบต.หนองจิก ขอเบอร์โทร (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 801  ตอบ 8
อบต.คลองมะพลับ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 79  ตอบ 4
อบต.ไกรกลาง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครอบครัว (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.คลองยาง สงสัยทำอะไร (17 พ.ค. 2558)    อ่าน 270  ตอบ 2
อบต.ปากน้ำ เว็บไซต์ อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 พ.ค. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.หนองจิก สอบถามตำแหน่งว่าง (6 พ.ค. 2558)    อ่าน 1394  ตอบ 12
อบต.ไกรกลาง สอบถามตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (1 พ.ค. 2558)    อ่าน 141  ตอบ 1
อบต.บ้านนา เว็บไซต์ อบต.บ้านนา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 119  ตอบ 1
อบต.ท่าฉนวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 เม.ย. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 0
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ห [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 หมู่ 4 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำ [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม หมู่ 5 เชื่อม หมู่ 13 ตำบลป่ากุม [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง ขอแก้ไขราคาขายแบบโครงการประมูลจ้างก่อสร้างถนนล [ 23 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านคุ้งยาง หมู่ 2 เชื่อมบ้านหนองซ้ง [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 85 
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านคุ้งยาง หมู่ 2 เชื่อมบ้านหนองซ้ง [ 23 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครง [ 19 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 91 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านคุ้งยาง หมู่ 2 ตำบลป่ [ 19 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 96 
เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 123 
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 30 รายการ [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 211 
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคุ้งยาง หมู่ 1 ตำบลป่ากุมเก [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 81 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 84 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape seal สายวังหว้า ม.8 ตำบลป่ากุ [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 91 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 117 
    
 
          
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ย. 2556)    อ่าน 1412  ตอบ 1  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.วังตะคร้อ ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2557 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำขุม อบต.น้ำขุม จัดโครงการส่งเสริมการใช่้จักรยานสร้างเสริมสุขภาพ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีคีรีมาศ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557 - 2561) [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีคีรีมาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ศรีคีรีมาศ แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2559 [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.คลองมะพลับ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.คลองมะพลับ ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชีของ [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประ [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรังและโครงการจ้างเหมาก่อสร้ [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประกาศ เรื่อง การออกหน่วยบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีประจำปี 2557 [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่ยแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษี [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริ [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
      
 
    
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11 สพบ. มท 0807.4/ว1030  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10 สพบ. มท 0807.4/ว1029  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร สล. มท 0801.1/ว11  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว10  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ มท 0211.9/ว2707  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1028  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1005 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างในโรงเรียน (ครูอัตราจ้าง) และหรือพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์ฯ สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.9/ว13 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2720  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1007 [บัญชีรายชื่อ]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1001  [ 19 พ.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1007 [บัญชีรายชื่อ]  [ 19 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/7277-7325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2558 ]
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1012  [ 19 พ.ค. 2558 ]
 
สท 0023.3/ว723 โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำป [ 22 พ.ค. 2558 ]     
สท 0023.4/1810 มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด [ 22 พ.ค. 2558 ]