โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 72 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวง [ 8 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 140 
 


    
 
อบต.คลองยาง สงสัยทำอะไร (27 มิ.ย. 2559)    อ่าน 601  ตอบ 6
ทต.บ้านสวน สอบถามตำแหน่งว่าง (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 442  ตอบ 2
อบต.ท่าฉนวน แจ้งโทรศัพท์ อบต.ท่าฉนวนเสียครับ (21 มิ.ย. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทม.ศรีสัชนาลัย  สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.เมืองเก่า  สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.กลางดง ขอสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลกลางดงหน่อยค่ะ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 96  ตอบ 2
ทต.กลางดง ขอทำร่องน้ำเพื่อระบายน้ำฝนที่บ้านหัวฝาย (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 422  ตอบ 1
อบต.ไกรกลาง โครงการด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 (2 มิ.ย. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.นาขุนไกร ติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 520  ตอบ 3
อบต.ทุ่งเสลี่ยม สอบถามถนนชำรุด (26 พ.ค. 2559)    อ่าน 90  ตอบ 1
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครง [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 8 
แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 2 คตง. ) [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 98 
แบบรายงานแผนปฎิบัตืการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม ) [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 131 
แบบรายงานแผนปฎิบัตืการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม คตง.) [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 53 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.3 (งวดที่1) ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 78 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงกา [ 21 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 148 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงกา [ 21 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 73 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงก [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 132 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงก [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 118 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงก [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 182 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงก [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 220 
แผนออกเคลื่อนที่โครงการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุง [ 29 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 188 
เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 199 
เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก [ 5 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 199 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อส [ 5 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 176 
    
 
         
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 2328  ตอบ 2  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ รายชื่อผู้ซื้อซองและผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเ [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ รายชื่อผู้ซื้อซองและผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเ [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ รายชื่อผู้ซื้อซองและผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเ [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.กลางดง โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559 [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.กลางดง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.กลางดง โครงการอบรมปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.เมืองเก่า นายกสุดาวดี วิริยะพงษ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกรทางพุทธศา [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ปากน้ำ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองตูม เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.กลางดง ร่วมโครงการสายธารรัก จากพี่ถึงน้อง [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองยาง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน(2/2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.คลองยาง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองยาง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.ป่ากุมเกาะ ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครง [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.เมืองเก่า ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
      
 
    
 
ขอความร่วมมือจังหวัดสำรวจปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1254  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สน.กศ. มท 0893.2/ว1253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.5/ว24  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1252  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 สน.คท. มท 0808.5/ว1242  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.3/ว1249  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว44  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว1239  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/7941-8016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/7863-7910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว1234  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว3609  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3616  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0806/ว33  [ 23 มิ.ย. 2559 ]
การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรมระบบบริหารและติดตามการปลูกหญ้าแฝก (VGT) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1227  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว7  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1232  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1229 [แบบรายงานฯ]  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
ปรับปรุงแบบรายงานปัญหาและอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด (แบบ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/325 [แบบรายงาน]  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว3523  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว32  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
มอบ คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ เพื่อใช้ในราชการ สน.บถ. มท 0809.6/ว1224 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน สน.สส. มท 0891.3/ว1223  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
 
สท 0023.5/ว2128 การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]     
สท 0023.3/ว2129 อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่4 (เดือน [ 27 มิ.ย. 2559 ]     
สท 0023.2/ว2138 การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก [ 27 มิ.ย. 2559 ]