โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราช [ 7 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 29 


โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย [ 30 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 68 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แล [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 79 
 


     
 
อบต.เมืองบางยม  ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2557 (3 ก.ย. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล สมัครงานภูเก็ตสิ่งเดียวที่เราทำได้คือการรออย่างอดทน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 111  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ด (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 3
ทต.กลางดง ขอทำร่องน้ำเพื่อระบายน้ำฝนที่บ้านหัวฝาย (30 ส.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.เมืองบางยม เสียงตามสาย (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 114  ตอบ 1
อบต.เมืองบางยม ปรับปรุงเสียงตามสาย อบต. (26 ส.ค. 2557)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมกลุ่มแม่บ้าน ประจำปี 2557 (26 ส.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง โครงการอบรมความรู้ด้านกฏหมายสำหรับสตรีในชุมชน (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.ศรีคีรีมาศ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ค่ะ (23 ส.ค. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (19 ส.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 1
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ [ 15 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมหมู่ 2,3,4,5,6,11,13,14 ตำบล [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
ประกาศสอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 [ 27 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 52 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 53 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 11 ซอยกลัดจิตร ,ซอยบัวบาน จำนวน 2 โค [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 48 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงถนนดิน หมู่ 5 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 12 ตำบลป่ากุม [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 44 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 1 สายริมน้ำยม หมู่ 1 สายเหมืองปลัด [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 43 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 64 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
    
 
          
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ย. 2556)    อ่าน 884  ตอบ 1  
ท่านนายกดุสิต อยากให้ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้าย หมู่ 13 (25 พ.ย. 2556)    อ่าน 86  ตอบ 0  
อยากให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ติดป้าย หมู่ 13 (25 พ.ย. 2556)    อ่าน 76  ตอบ 0  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 3 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.ไกรกลาง คณะกรรมการตรวจประประเมินเกฑณ์ชี้วัดสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ม [ 3 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.เมืองเก่า โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเมืองเก่า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วังน้ำขาว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผช.จนท.พัสดุ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประมวลภาพการแข่งขันจักรยาน BMX ไทยแลนด์โอเพ่น 2014 ระดับนานาชาติ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.วังไม้ขอน รายงานการจัดเก็บรายได้ของ อปท ที่จัดเก็บเิง ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วังไม้ขอน รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.กลางดง ช่วยเหลือน้ำท่วม29ส.ค.2557 [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองจิก โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปี พ. [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 47 
อบต.วังน้ำขาว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 33 
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมอาชีพเสริมกลุ่มแม่บ้าน ประจำปี 2557 [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ด [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 34 
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์บริเวณองค์ [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศ อบต.วังไม้ขอน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริ [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารท [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
      
 
    
 
แนวทางปฏิบัติการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการ e-Plan สน.พส. มท 0810.5/ว1474  [ 2 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว1468 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2557 ]
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1466 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2557 ]
การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว78  [ 1 ก.ย. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1458  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1454  [ 1 ก.ย. 2557 ]
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1457  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว24  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. สน.สส. มท 0891.3/ว1424  [ 26 ส.ค. 2557 ]
 
สท0023.2/ว1206 การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 1 ก.ย. 2557 ]     
สท0023.3/ว2349 การประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวาการ 9 ปี สช. [ 29 ส.ค. 2557 ]