โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย [ 30 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 40 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แล [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 40 


โครงการให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
 


     
 
อบต.ไกรกลาง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัว (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.วังน้ำขาว การขอใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 205  ตอบ 3
อบต.เมืองเก่า ขอขอบคุณ และ ขอร่องระบายน้ำ (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล www.เสื้อผ้าคนอ้วน.com แฟชั่นเสื้อผ้าคนอ้วน น่ารัก (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 76  ตอบ 0
อบต.คลองยาง ทำดีต้องชม (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.หนองจิก เว็บไซต์ อบต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 13584  ตอบ 55
ทต.บ้านสวน เว็บไซต์ ทต.บ้านสวน อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 1
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ด่วน ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครู อบต. (17 ก.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทม.ศรีสัชนาลัย สอบถามตำแหน่งงานที่ว่าง (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 266  ตอบ 5
ทม.ศรีสัชนาลัย เว็บไซต์ "เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย" เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 6166  ตอบ 10
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 15 
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมหมู่ 2,3,4,5,6,11,13,14 ตำบล [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 24 
ประกาศสอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 [ 27 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 43 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 11 ซอยกลัดจิตร ,ซอยบัวบาน จำนวน 2 โค [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงถนนดิน หมู่ 5 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 12 ตำบลป่ากุม [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 1 สายริมน้ำยม หมู่ 1 สายเหมืองปลัด [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 29 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 36 
    
 
          
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ย. 2556)    อ่าน 775  ตอบ 1  
ท่านนายกดุสิต อยากให้ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้าย หมู่ 13 (25 พ.ย. 2556)    อ่าน 74  ตอบ 0  
อยากให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ติดป้าย หมู่ 13 (25 พ.ย. 2556)    อ่าน 63  ตอบ 0  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้างตามภารกิจ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม โครงการฝึกอบรมเยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและป้องกันการทะเลาะวิวาท ป [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง แจ้งประชาสัมพันธ์ จ่ายเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน อบต.วังทอง [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ไกรกลาง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัว [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.เมืองเก่า [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองตูม โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองตูม กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองตูม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำเพื่อคน [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศ อบต.วังไม้ขอน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำเพื่อคนพิการ หมู่ที่ 2 [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองมะพลับ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานขององค์การบริห [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
ทม.ศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยประกาศใช้แผนสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทม.ศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒) [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม เปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา ศบอ. [ 17 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
      
 
    
 
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) สน.สส. มท 0891.4/ว1213  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สล. มท 0801.1/ว13  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กจ. มท 0802.2/ว1130  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว38  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1959  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1220  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" สล. มท 0801.3/ว23  [ 21 ก.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1214  [ 21 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1208  [ 19 ก.ค. 2557 ]
การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557" สน.กศ. มท 0893.3/ว1212  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว1206  [ 18 ก.ค. 2557 ]
ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1211  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การปรับปรุงแบบตรวจประเมินการปฏิบัติราชการและนิเทศของ อปท. โดยคณะทำงานฯ (Core Team) ในด้านที่ 1 (ด้านการบริหารจัดการ) และด้านที่ 4 (ด้านการบริการสาธารณสุข) สน.มถ. มท 0892.4/ว1201 [ข้อเสนอแนะ ด้าน 1] [ข้อเสนอแนะ ด้าน 4]  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1209  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.9/ว19  [ 18 ก.ค. 2557 ]
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว12  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว1200  [ 18 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1204  [ 17 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1203  [ 17 ก.ค. 2557 ]
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน สน.บถ. มท 0809.3/ว1891  [ 17 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณุสข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1202  [ 17 ก.ค. 2557 ]
งดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นบางมาตราเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1890  [ 17 ก.ค. 2557 ]
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1156  [ 17 ก.ค. 2557 ]
การรายงานผลการบันทึกข้อมูลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับท้องถิ่นลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1199 [แบบรายงาน]  [ 16 ก.ค. 2557 ]
 
สท0023.5/976 การโอนเงินค่าปรับจราจรให้กับ อปท. [ 18 ก.ค. 2557 ]   
สท0023.3/ว983 เชิญคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม [ 18 ก.ค. 2557 ]