โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราช [ 7 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 23 


โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย [ 30 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 60 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แล [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 67 
 


     
 
อบต.ศรีคีรีมาศ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ค่ะ (23 ส.ค. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (19 ส.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 1
ทม.ศรีสัชนาลัย เว็บไซต์ "เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย" เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 6378  ตอบ 14
อบต.ไกรกลาง วันที่ 13 ส.ค. 2557 ตามที่มีผู้ร้องเรียนต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลางผ่านก (14 ส.ค. 2557)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง โครงการฝึกอบรมการทำพวงรีด (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.น้ำขุม ikza (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัว (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.วังน้ำขาว การขอใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 231  ตอบ 3
อบต.เมืองเก่า ขอขอบคุณ และ ขอร่องระบายน้ำ (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.คลองยาง ทำดีต้องชม (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ [ 15 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมหมู่ 2,3,4,5,6,11,13,14 ตำบล [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
ประกาศสอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 [ 27 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 47 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 11 ซอยกลัดจิตร ,ซอยบัวบาน จำนวน 2 โค [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 46 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงถนนดิน หมู่ 5 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 12 ตำบลป่ากุม [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 1 สายริมน้ำยม หมู่ 1 สายเหมืองปลัด [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 60 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
    
 
          
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ย. 2556)    อ่าน 845  ตอบ 1  
ท่านนายกดุสิต อยากให้ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้าย หมู่ 13 (25 พ.ย. 2556)    อ่าน 85  ตอบ 0  
อยากให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ติดป้าย หมู่ 13 (25 พ.ย. 2556)    อ่าน 73  ตอบ 0  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.ศรีคีรีมาศ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ค่ะ [ 23 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.เมืองเก่า อบต.เมืองเก่าจัดฝึกอบรมโครงการ"เพิ่มพูนประสิทธิภาพงานพัสดุ อบต.เมืองเก่า&qu [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.วังตะคร้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อ [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ศรีคีรีมาศ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.ปากพระ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วังน้ำขาว ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเ [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ไกรกลาง พิธีเปิดศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลไกรกลาง [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ไกรกลาง โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.คลองมะพลับ โครงการส่งเสริมอาชีพ/ฝึกอบรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.กลางดง ประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางดงสมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่1ประจำปี 2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.คลองยาง กองสาธารณสุข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.คลองยาง สภาเทศบาลตำบลคลองยาง [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.คลองยาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.คลองยาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
      
 
    
 
แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) สน.คท. มท 0808.5/ว29  [ 22 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1404 [รายชื่อ]  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว1400  [ 21 ส.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว17  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1399 [รายชื่อ]  [ 21 ส.ค. 2557 ]
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1396  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1397  [ 21 ส.ค. 2557 ]
การติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1398  [ 21 ส.ค. 2557 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น (School Information Sustem : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1394 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2557 ]
บัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) สน.กศ. มท 0893.3/ว1391  [ 20 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 29 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1390  [ 20 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 28 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1389  [ 20 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 27 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1388  [ 20 ส.ค. 2557 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 20 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สล. มท 0801.3/ว25 [โปสเตอร์แบบ 1] [โปสเตอร์แบบ 2] [สปอต/สารคดีวิทยุ]  [ 20 ส.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง สน.คท. มท 0808.2/ว1370  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1380  [ 19 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1382  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว23  [ 19 ส.ค. 2557 ]
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1378  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีมิถุนายน 2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1365  [ 18 ส.ค. 2557 ]
โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ของราชบัณฑิตยสถาน สน.กศ. มท 0893.2/ว1373  [ 18 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1372  [ 18 ส.ค. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่โปสเตอร์ สปอต/สารคดีวิทยุ ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สล. [โปสเตอร์แบบ 1] [โปสเตอร์แบบ 2] [สปอต/สารคดีวิทยุ]  [ 18 ส.ค. 2557 ]
 
สท 0023.3/ว1154 ขอเชิญชวนพิจารณาเสนอรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลสาขาสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 [ 21 ส.ค. 2557 ]     
สท 0023.3/ว1155 การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 [ 21 ส.ค. 2557 ]