โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 166 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวง [ 8 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 233 
 


    
 
อบต.ท่าฉนวน รู้สึกเสียความรู้สึกและหมดศรัทธากับ อบต.ท่าฉนวน (30 พ.ย. 2559)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.เมืองเก่า แจ้งปัญหาหลอดไฟฟ้าเสีย หมู่ที่1 ซอยเรียบคลองแม่รำพัน (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.เกาะตาเลี้ยง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉ (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.เกาะตาเลี้ยง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน ( (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.เกาะตาเลี้ยง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วน (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.วังทอง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) พนักงานดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.วังทอง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่ (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.วังทอง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบ (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.นครเดิฐ  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบ (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.นครเดิฐ  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) พนักงานดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน(อ่านผ่าน (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
เพิ่มเติมแก้ไขประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 20 รายการ [ 9 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 31 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 8 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 47 
ประกาศใช้แผนเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 11 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(แบบ ผด.2) [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 11 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผด.3 งวดท [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) [ 29 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 52 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 54 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 19 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 49 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 19 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 47 
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเยี่ยม หมู่ 8 [ 7 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 50 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช.01 [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 52 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเยี่ยม หมู่ 8 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 54 
แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 3 คตง. ) [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 73 
    
 
         
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 2494  ตอบ 3  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.ศรีนคร ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านป้อม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีนคร กิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาเอดส์ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ปากน้ำ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าฉนวน ประชาสัมพันธ์ราคากลางเรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับแผนคร [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.นาขุนไกร โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL สายนาขุนไกร - ป่าแดง หมู่ 9 ตำบลนาขุนไกร [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.นาขุนไกร [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ปากน้ำ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ เดือนธันวาคม ๒๕๕9 [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.นาขุนไกร กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL สายนาขุนไกร -ป่าแดง หมู่ที่ ๙ ตำ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองจิก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านดงอีขาว หมู่่ที่ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองจิก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งได้แก่ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.นครเดิฐ โครงการภาคีเครื่อข่ายสร้างสุขภาพตำบลนครเดิฐ(ผู้สูงอายุ) (กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด เพ [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านป้อม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.วังทอง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.วังตะคร้อ ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
      
 
    
 
แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2510  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2533  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6903  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15977-16050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/16051-16107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด มท 0817/ว2525  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2528 [แบบรายงาน] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2526 [รายการที่ได้รับอนุมัติงบกลางปี 59] [สิงที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [อนุมัติงบกลาง]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2527  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แบบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศ. มท 0816.3/ว2516  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2515  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/16179 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2519  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอการลงอาญา สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2501  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2504  [ 29 พ.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2486  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2491  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 1-14 กค. มท 0803.3/ว2494,ว2495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2479  [ 25 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2480  [ 25 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 3 กศ. มท 0816.5/ว2481  [ 25 พ.ย. 2559 ]
 
สท 0023.2/4321 หารือการได้รับประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหาร [ 2 ธ.ค. 2559 ]     
สท 0023.2/ว4319 แจ้งผลการประชุม ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 [ 2 ธ.ค. 2559 ]     
สท 0023.2/ว4317 การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 2 ธ.ค. 2559 ]