อบต.ปากพระ สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (20 พ.ย. 2560)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองตูม ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ อบต. (15 พ.ย. 2560)    อ่าน 505  ตอบ 4
ทต.กลางดง ขอไฟระวัง ทางแยกออสการ์ไ้ด้มั้ย ครับ (15 พ.ย. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เว็บไซต์ อบต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 พ.ย. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.บ้านป้อม ข้อมูลบุคลการในแต่ละหน่วย แต่ละกอง อัพเดตข้อมูลวันเดือนปีที่เท่าไหร่ค่ะ (4 พ.ย. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.หนองกระดิ่ง ทดสอบ (31 ต.ค. 2560)    อ่าน 23  ตอบ 1
อบต.วังไม้ขอน แจกเบี้ยยังชีพเดือน ตุลาคม 60 เมื่อไร (20 ต.ค. 2560)    อ่าน 45  ตอบ 3
อบต.ปากน้ำ ชาวบ้านเดือดร้อน...น้ำท่วมซ้ำซากมาหลายปี ท่านทำอะไรกันอยู่ (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 246  ตอบ 1
อบต.ย่านยาว เว็บไซต์ (ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการ (3 ต.ค. 2560)    อ่าน 1169  ตอบ 4
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกา [ 15 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 6 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตาราง ปปช.07 [ 31 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 9 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3 )ประจำปี 2560 งวดที่ 3 [ 24 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 9 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (คตง.) [ 24 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช.01 [ 18 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช.01 [ 18 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 10 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปปช 01) [ 17 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาวัสดุ ประจำปี 2560 (ผด.3 งวดที่ 2) [ 17 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 3 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. [ 30 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 33 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563) [ 30 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 30 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 [ 30 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 29 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 27 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ของเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 27 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 22 
    
 
         
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ธ.ค. 2559)    อ่าน 2782  ตอบ 2  
 
 

ทุ่งแม่ระวิง

วัดท่าเกย
      
 
   

ผลิตภัณฑ์ดินหอม
 
 
ทต.เมืองเก่า วันปิยมหาราช2560 [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.เมืองเก่า เปิดศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์เมืองสุโขทัย บ้านเชตุพน เมืองเก่าสุโขทัย [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.เมืองเก่า ต้อนรับท่านนายอำเภอเมืองสุโขทัย [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.เมืองเก่า \"โครงการอบรมพัฒนาความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ และ ด้านการพัฒนาความรู้จากการออกแบ [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.เมืองเก่า ทอดกฐินสามัคคี วัดตระพังทอง ประจำปี 2560 [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.เมืองเก่า งานสืบสานประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ นบพระอัฐารศยอยศพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประ [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.เมืองเก่า ช่วยเหลือน้ำท่วม 3-6ต.ค.60 [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองตูม ประกาศ เรื่อง การประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ถึง ปี 2564 [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าฉนวน ประชาสัมพันธ์เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานเทศกาลกิน [ 20 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระดิ่ง ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลห [ 20 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระดิ่ง ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสายบ้านนายสมโภช หมู่ที่ 3 ตำบลหนอ [ 20 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.กลางดง พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์, พ่อขุนผาเมือง [ 20 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระดิ่ง ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสายกลางหมู่บ้าน (ฝั่งตะวันออก)หมู [ 20 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระดิ่ง ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนสายบ้านนายวน ทับทอง หมูที่ 3 ต [ 20 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระดิ่ง ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยคุ้ม 4 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระดิ [ 20 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
      
 
    
 
แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2536 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2560 ]
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2569  [ 20 พ.ย. 2560 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2568  [ 20 พ.ย. 2560 ]
ระบุพิกัดในระบบ latitude/longitude ของบ่อกำจัดขยะเจ้าภาพ Cluster ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2553  [ 17 พ.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด กศ. มท 0816.3/ว2485  [ 17 พ.ย. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2545  [ 17 พ.ย. 2560 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2542 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2560 ]
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร กค. มท 0803.3/ว2540  [ 16 พ.ย. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 16 พ.ย. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2518  [ 16 พ.ย. 2560 ]
การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6499  [ 16 พ.ย. 2560 ]
การจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ ด่วนมาก กยผ. มท 0815.2/ว2503  [ 16 พ.ย. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว9504  [ 15 พ.ย. 2560 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและขอประเมินวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2511 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ย. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2498  [ 15 พ.ย. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 2 กพส. มท 0810.5/ว2478  [ 15 พ.ย. 2560 ]
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2486  [ 15 พ.ย. 2560 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2513  [ 15 พ.ย. 2560 ]
กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีสอบราคา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2514  [ 15 พ.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2512  [ 15 พ.ย. 2560 ]
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2515  [ 15 พ.ย. 2560 ]
แนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ.2552 และเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท.พ.ศ.2553 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2517  [ 15 พ.ย. 2560 ]
การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2499 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ย. 2560 ]
การสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมดำเนินงานบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด กพส. มท 0810.5/ว6473  [ 14 พ.ย. 2560 ]
 
สท 0023.3/ว1721 การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื่น [ 20 พ.ย. 2560 ]     
สท 0023.1/ว1718 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. [ 20 พ.ย. 2560 ]     
สท0023.3/ว1717 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 พ.ย. 2560 ]