โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราช [ 7 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 51 


โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย [ 30 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 86 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แล [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 123 
 


     
 
อบต.เมืองบางยม ปรับปรุงเสียงตามสาย อบต. (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 63  ตอบ 1
อบต.หนองจิก ขอเบอร์โทร (13 ก.ย. 2557)    อ่าน 627  ตอบ 6
อบต.ศรีคีรีมาศ ขอสอบถามว่าเขาทำอะไรตรงบ้านยายนอมหัวสะพานโรงเรียน คพ. (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 31  ตอบ 1
อบต.ศรีคีรีมาศ เลี้ยงสัตว์บนถนนสาธารณะแล้วทำให้เกิดความสกปรก มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.ศรีคีรีมาศ ถนนหมู่ 4 เมื่อไรจะมาลาดยางให้หมดทุกเส้นรถวิ่งฝุ่นเยอะมากๆๆ (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.วังทอง มูลนิธิประสานบุญญสถาน * * * ้ภัยพิดโลก (3 ก.ย. 2557)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.เมืองบางยม  ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2557 (3 ก.ย. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล สมัครงานภูเก็ตสิ่งเดียวที่เราทำได้คือการรออย่างอดทน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 139  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ด (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 3
ทต.กลางดง ขอทำร่องน้ำเพื่อระบายน้ำฝนที่บ้านหัวฝาย (30 ส.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 25 
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย 7 หมู่ 4 ตำบลป่าก [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 24 
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ [ 15 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 42 
ประกาศสอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 [ 27 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 63 
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมหมู่ 2,3,4,5,6,11,13,14 ตำบล [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 56 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 58 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 53 
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 63 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 11 ซอยกลัดจิตร ,ซอยบัวบาน จำนวน 2 โค [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 64 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงถนนดิน หมู่ 5 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 12 ตำบลป่ากุม [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 57 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 60 
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 1 สายริมน้ำยม หมู่ 1 สายเหมืองปลัด [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
    
 
          
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ย. 2556)    อ่าน 967  ตอบ 1  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.ไกรกลาง กิจกรรมทำบุญประจำปี 2557 ของอบต.ไกรกลาง [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วังตะคร้อ ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ย่านยาว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.วังไม้ขอน โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ผนึกกำลังผสานใจ ร่วมพัฒนาสืบสาสนเเละเชิดชูพระมหากษ [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ศรีคีรีมาศ โครงการ "สานเสื่อลำแพน" ชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.วังทอง อบจ.สุโขทัยร่วมกับอบต.วังทอง ร่วมด้วยช่วยกันในการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำยมตำบลวังท [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.วังทอง ถวายเทียนจำนำพรรษา อบต.วังทอง [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.วังทอง การเตรียมความพร้อมและป้องกันอุทกภัย ประจำปี 2557 [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.วังทอง โครงการรอยยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.วังทอง โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.วังทอง โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็ก [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.กลางดง ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันของผู้นำในพื้นที่ตำบลกลางดง [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.ไกรกลาง ภาพกิจกรรมฉีดยาฆ่าผักตบชวา [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศ อบต.วังไม้ขอน เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ(จัดซื้อชุดอาสาส [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศ อบต.วังไม้ขอน เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ(จัดซื้อชุดอาสาส [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
      
 
    
 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กค. มท 0803/ว1722  [ 29 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3072  [ 29 ก.ย. 2557 ]
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1707  [ 29 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1718  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1708  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1706  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1704  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/7942-8017 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1696  [ 26 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1703  [ 26 ก.ย. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว1695  [ 26 ก.ย. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1634  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1671  [ 24 ก.ย. 2557 ]
ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1670  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ประจำเดือนกันยายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1660  [ 24 ก.ย. 2557 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Young Leaders Program ประจำปี พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1661  [ 24 ก.ย. 2557 ]
เตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1659  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง สล. มท 0801.1/ว20  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.พร. มท 0890.3/ว1657  [ 23 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจงบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรถ่ายโอน สน.บถ. มท 0809.5/ว97  [ 23 ก.ย. 2557 ]
การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1642  [ 23 ก.ย. 2557 ]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว34  [ 23 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1645  [ 23 ก.ย. 2557 ]
เร่งรัดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว90  [ 22 ก.ย. 2557 ]
 
สท 0023.5/ว1341 การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรัลนักเรียนยากจน) [ 26 ก.ย. 2557 ]     
สท 0023.3/ว2697 1-รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2557 [ 26 ก.ย. 2557 ]