โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 131 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวง [ 8 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 191 
 


    
 
อบต.นาขุนไกร ติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 551  ตอบ 4
อบต.หนองจิก สอบถามตำแหน่งว่าง (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 2258  ตอบ 18
ทต.กลางดง อยากทราบข้อมูล หมู่2 ครับ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.ป่ากุมเกาะ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 2416  ตอบ 3
อบต.เมืองเก่า อบต.เมืองเก่า อ.เมือง สุโขทัย รับโอนย้าย (8 ก.ย. 2559)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.นาขุนไกร ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.นาขุนไกร ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ปากน้ำ ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ปากน้ำ ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ปากน้ำ ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 3 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 19 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 16 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 19 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 20 
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเยี่ยม หมู่ 8 [ 7 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 18 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช.01 [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเยี่ยม หมู่ 8 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 3 คตง. ) [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 37 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (ผด.3 ) งวดที่ 2 [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 61 
ประกาศ สรุปผลผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม หมู่ 2 ตำบลป่าก [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 62 
ประกาศ สรุปผลผู่ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม หมู่ 14 ตำบลป่า [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 57 
ประกาศ สรุปผลการซื้อซองสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม หมู่ 2 ตำบลป่ากุม [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 58 
ประกาศ สรุปผลการซื้อซองสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม หมู่ 14 ตำบลป่ากุม [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 48 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม หมู่ 14 ตำบลป่ [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 52 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม หมู่ 2 ตำบลป่าก [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมน้ [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 45 
    
 
         
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 2416  ตอบ 3  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.ป่ากุมเกาะ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าฉนวน ประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินการป้องกันห [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.คลองยาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมลงลูกรังผ [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าฉนวน ประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินการป้องกันห [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองหญ้าปล้อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยการประมูลจ้างด้วยระบบอิ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านป้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2559 [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองจิก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงา [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 32 
อบต.บ้านป้อม โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย และโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าฉนวน ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตรวจระดับน้ำในแม่น้ำยม [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านป้อม โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเต้นแอโรบิค หมู่ที่ 1-8 [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านป้อม มอบป้าย CFGT ร้านอาหารแผงลอย (ก๋วยเตี๋ยว) [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านป้อม โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรอง [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านป้อม มอบรถโยกให้กับ นางสมเพช ทองเอี่ยม [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านป้อม มอบเงินสงเคราะห์แก่เด็ก และครอบครัวที่มีรายได้น้อย [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
      
 
    
 
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1927-1927, มท0808.3/12047  [ 26 ก.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1924  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 (เดือนกันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/11972-12047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1930 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2559 ]
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online กค. มท 0803.3/66  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1926  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1925  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 23 ก.ย. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กยผ. มท.0815.3/1921  [ 22 ก.ย. 2559 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว109  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559-2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1904  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวดแก่ประชน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กพส. มท 0810.7/ว1913  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1894  [ 22 ก.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1908  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803.3/ว1907  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/11829 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11684-11752 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอเอกสารเพิ่มเติมรายการที่ประสงค์ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ติดตามการส่งข้อมูลตามแบบ สบศ.1-สบศ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1900  [ 21 ก.ย. 2559 ]
 
สท0023.1/ว3385 ขอส่งแผนปฏิบัติการ "จังหวัดสะอาด" 3Rs ประชารัฐ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 26 ก.ย. 2559 ]     
สท0023.2/ว1336 การประชุมคัดเลือกผู้แทนปลัดเทศบาลและผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปคัดเลือกผู้แทนเป็นคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล [ 26 ก.ย. 2559 ]     
สท0023.3/ว1332 การรายงานการกรอกข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง [ 26 ก.ย. 2559 ]