เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องใน [ 3 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 36 


โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราช [ 7 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 84 


โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย [ 30 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 129 
 


     
 
อบต.ปากพระ อนาคตต้องเปลียนแปลง (17 ธ.ค. 2557)    อ่าน 90  ตอบ 7
อบต.หนองหญ้าปล้อง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 77  ตอบ 1
อบต.วังตะคร้อ  เว็บไซต์ อบต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้ว (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 6442  ตอบ 10
อบต.ไกรกลาง โครงการอบรมและศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน อบต. (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 1
อบต.เมืองเก่า สวัสดีทุกคนครับ (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 466  ตอบ 1
อบต.ไกรกลาง โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 74  ตอบ 3
อบต.หนองตูม สอบถามตำแหน่ง (4 ธ.ค. 2557)    อ่าน 368  ตอบ 2
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ด่วน ! อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล มีความประสงค์ รับโอน ย้าย ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา (4 ธ.ค. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.วังไม้ขอน ขอบคุณ อบจ.สุโขทัย ที่จัดสรรงบประมาณ (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทม.ศรีสัชนาลัย เว็บไซต์ "เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย" เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 6907  ตอบ 15
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 57 
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 30 รายการ [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 127 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape seal สายวังหว้า ม.8 ตำบลป่ากุ [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 57 
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย 7 หมู่ 4 ตำบลป่าก [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคุ้งยาง หมู่ 1 ตำบลป่ากุมเก [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ [ 15 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 61 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 72 
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมหมู่ 2,3,4,5,6,11,13,14 ตำบล [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 86 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 80 
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 86 
ประกาศสอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 [ 27 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 75 
    
 
          
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ย. 2556)    อ่าน 1166  ตอบ 1  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Cape [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ไกรกลาง ประชุมกลุ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำตำบลไกรกลาง ประจำปี ๒๕๕๗ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองจิก ประกาศ สรุปผลการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ปริมาตรความจุไม่น้อยก [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาพื้นบ้าน (วิ่งว่าว) หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสัชนาล [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ปากพระ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำหร่ายหนองขวาง [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริห [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ให้ผู้รับแบบประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในท [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง กำหนดการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำร [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.วังทอง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านคลองจำล [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วังทอง ตารางวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านคลองจ [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วังทอง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอศรีส [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 47 
ทต.บ้านสวน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จัง [ 15 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.วังตะคร้อ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 3 - หมู่ 7 ตำบลวังตะคร้อ [ 15 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
      
 
    
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2289  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2286  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2285  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว2239  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
การเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการควบคุมเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.2/ว2207  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว2250  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
แจ้งผลการดำเนินการค่ารักษาพยาบาลที่ค้างเบิกจ่าย ประจำปี พ.ศ.2556 สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว2247  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2245 [รายชื่อ]  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
โครงการนำร่องให้ความรู้ด้านการส่งเสริมเคารพสิทธิผู้อื่นในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว2227  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว127  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กจ. มท 0803/ว2244  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2243  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการดำเนินการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4-8 และรุ่นเพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.4/ว2238 [เอกสารแนบ]  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ กค. มท 0803/ว2237  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2232  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 11/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว397  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว2233  [ 8 ธ.ค. 2557 ]
 
สท 0023.2/ว 3770 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
สท 0023.5/ว 1760 แจ้งหลักเกณฑ์กาารคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 17 ธ.ค. 2557 ]