โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 18 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวง [ 8 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 79 
 


    
 
อบต.ศรีนคร  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 เม.ย. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.วังตะคร้อ สอบถามตำแหน่งงาน (19 เม.ย. 2559)    อ่าน 78  ตอบ 1
อบต.วังน้ำขาว โทรศัพท์ อบต. ติดต่อไม่ได้ (12 เม.ย. 2559)    อ่าน 599  ตอบ 3
อบต.หนองหญ้าปล้อง สอบถามตำแหน่งงาน (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.ท่าฉนวน ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" 28-29 เม.ย.59 โร (9 เม.ย. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทต.เมืองเก่า ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" 28-29 เม.ย.59 โร (9 เม.ย. 2559)    อ่าน 91  ตอบ 0
อบต.หนองจิก สอบถามตำแหน่งว่าง (1 เม.ย. 2559)    อ่าน 2022  ตอบ 16
อบต.หนองตูม เบอร์โทรศัพท์ อบต.หนองตูม (1 เม.ย. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.วังไม้ขอน เก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่ หมู่ 1 เมื่อไรครับ (17 มี.ค. 2559)    อ่าน 132  ตอบ 0
อบต.วังไม้ขอน ปีนี้อบต. จัดงานวันผู้สูงอายุ หรือเปล่า (14 มี.ค. 2559)    อ่าน 138  ตอบ 0
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 2 คตง. ) [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 7 
แบบรายงานแผนปฎิบัตืการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม ) [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 8 
แบบรายงานแผนปฎิบัตืการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม คตง.) [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 9 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.3 (งวดที่1) ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงกา [ 21 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 103 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงกา [ 21 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 40 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงก [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 102 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงก [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 89 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงก [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 134 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงก [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 145 
แผนออกเคลื่อนที่โครงการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุง [ 29 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 122 
เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 131 
เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก [ 5 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 133 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อส [ 5 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 118 
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
    
 
         
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 2019  ตอบ 2  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.นครเดิฐ โครงการก่อสร้างประปา ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านดงจันทน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.นครเดิฐ กรมทางหลวงชนบทเข้ามาดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัดติกคอนกรีตคอนกรีดสามแย [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม ราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน หมู่ 7 ต.ทุ่งเสลี [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 11 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเ [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.เกาะตาเลี้ยง โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ การจัดการขยะ [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.เกาะตาเลี้ยง โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชนและศึกษาดูงานนอกส [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.เกาะตาเลี้ยง งานบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.เกาะตาเลี้ยง งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.เกาะตาเลี้ยง งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.เกาะตาเลี้ยง โครงการปั่นเพื่อพ่อ [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.เกาะตาเลี้ยง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีและศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๕๙ [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.เกาะตาเลี้ยง โครงการอบรมและศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษา [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.เกาะตาเลี้ยง โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.วังน้ำขาว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหา [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.ป่ากุมเกาะ แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 2 คตง. ) [ 27 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
      
 
    
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19 สน.กศ. มท 0893.4/ว845  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 28 เม.ย. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว841  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว840  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6602  [ 27 เม.ย. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ ด่วน สน.สส. มท 0891.3/ว831  [ 26 เม.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตบ. มท 0805/ว825  [ 26 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 25 เม.ย. 2559 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว821  [ 25 เม.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว820  [ 25 เม.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว822  [ 25 เม.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/5641-5716 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 เม.ย. 2559 ]
การขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณภายหลังเดือนมีนาคม 2559 สน.คท. มท 0808.2/ว814 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 เม.ย. 2559 ]
การดำเนินการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.พส. มท 0810.3/ว807  [ 22 เม.ย. 2559 ]
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สน.สส. มท 0891.3/ว804  [ 21 เม.ย. 2559 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว800  [ 21 เม.ย. 2559 ]
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2087  [ 21 เม.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว741  [ 21 เม.ย. 2559 ]
การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2089  [ 21 เม.ย. 2559 ]
ขอส่งมอบหนังสือ (วัฒนธรรมอาเซียน) และขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง (วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้) สน.กศ. มท 0893.2/ว677 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 เม.ย. 2559 ]
ขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีโอนเงินค่าลงทะเบียนโคครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว796  [ 21 เม.ย. 2559 ]
 
สท0023.3/ว1384 ขอส่งมอบหนังสือ (วัฒนธรรมอาเซียน) และขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง (วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้) [ 27 เม.ย. 2559 ]     
สท0023.5/ว1435 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 27 เม.ย. 2559 ]     
สท 0023.4/ ว 1425 หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด [ 27 เม.ย. 2559 ]