โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 [ 16 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 17 


โครงการลดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด [ 9 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 29 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ [ 9 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
 


     
 
อบต.ไกรกลาง โครงการ อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ อ (29 มิ.ย. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 (22 มิ.ย. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ปากน้ำ เว็บไซต์ อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 มิ.ย. 2558)    อ่าน 42  ตอบ 1
อบต.ไกรกลาง โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว (17 มิ.ย. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง โครงการอบรมระเบียบวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒ (4 มิ.ย. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.หนองจิก สอบถามตำแหน่งว่าง (29 พ.ค. 2558)    อ่าน 1487  ตอบ 13
อบต.หนองจิก ไฟรายทางสาธารณะให้กับหมู่บ้าน บริเวณจุดเสี่ยง (29 พ.ค. 2558)    อ่าน 33  ตอบ 2
อบต.ไกรกลาง โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลไกรกลาง(การทำเห็ดฟางในตระกร้า) (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการจำกัดข้าวดีดข้าวเด้ง (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.หนองจิก ขอเบอร์โทร (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 849  ตอบ 8
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ห [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 หมู่ 4 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำ [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม หมู่ 5 เชื่อม หมู่ 13 ตำบลป่ากุม [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง ขอแก้ไขราคาขายแบบโครงการประมูลจ้างก่อสร้างถนนล [ 23 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 87 
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านคุ้งยาง หมู่ 2 เชื่อมบ้านหนองซ้ง [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 96 
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านคุ้งยาง หมู่ 2 เชื่อมบ้านหนองซ้ง [ 23 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 72 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครง [ 19 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 98 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านคุ้งยาง หมู่ 2 ตำบลป่ [ 19 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 104 
เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 129 
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 30 รายการ [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 224 
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคุ้งยาง หมู่ 1 ตำบลป่ากุมเก [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 89 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape seal สายวังหว้า ม.8 ตำบลป่ากุ [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 96 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 137 
    
 
          
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ย. 2556)    อ่าน 1489  ตอบ 1  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.เกาะตาเลี้ยง อบต.เกาะตาเลี้ยงจัดฝึกอบรมการผูกผ้าและจับจีบผ้า [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากน้ำ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.เกาะตาเลี้ยง อบต.เกาะตาเลี้ยงร่วมกับโรงเรียนบ้านวงฆ้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโล [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.เกาะตาเลี้ยง โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเกาะตาเลี้ยง ประจำปี ๒๕๕๘ [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากน้ำ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประตูปิดเปิดน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จัง [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ปากน้ำ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองวงเกวียน ซอย 5 หม [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ปากน้ำ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองวงเกวียน ซอย 2 หมู [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ปากน้ำ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านนายวิน แสงสว่าง หม [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.กลางดง ประชุมประจำสัปดาห์ [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองยาง ผลการดำเนินงาน "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล" [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.เกาะตาเลี้ยง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองยาง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านหลุม ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
      
 
    
 
เร่งรัดการกรอกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1348  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1337 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1336  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1327 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยื่น undo ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว28  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1334  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1335  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9234-9309 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1304  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
การเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว1  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.9/ว22  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1330  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานและเงินเหลือจ่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1329  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
ประกาศเกณฑ์การผ่านการทดสอบ V-NET ที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกาาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว1308  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1310 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1323  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สน.บถ. มท 0809.7/ว3436  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
การติดตามผลการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลโครงการประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1322  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
แนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1324  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1301  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว1321  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน สน.กศ. มท 0893.4/ว1305  [ 25 มิ.ย. 2558 ]
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ (สร้างคนด้วย STEM ในโรงเรียน) สน.กศ. มท 0893.2/ว1299  [ 25 มิ.ย. 2558 ]
ทรงกระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1307  [ 25 มิ.ย. 2558 ]
การเปิดการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 1-3 สน.กศ. มท 0893.2/ว1296  [ 25 มิ.ย. 2558 ]
 
สท0023.3/ว956 เร่งรัดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4 [ 26 มิ.ย. 2558 ]     
สท 0023.4/ว2253 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 [ 26 มิ.ย. 2558 ]     
สท0023.3/ว954 การเปิดการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษ [ 26 มิ.ย. 2558 ]