โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 119 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวง [ 8 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 179 
 


    
 
อบต.วังไม้ขอน ถนนริมแม่น้ำยม หมู่ 1 ต.วังไม้ขอน ทรุดตัว (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.เมืองเก่า /ฝากด้วยนะครับ 4 (14 ส.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.เมืองเก่า /ฝากด้วยนะครับ 3 (14 ส.ค. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.เมืองเก่า /ฝากด้วยนะครับ 2 (14 ส.ค. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.เมืองเก่า /ฝากด้วยนะครับ 1 (14 ส.ค. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.วังไม้ขอน จ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม 59 เมื่อไร (10 ส.ค. 2559)    อ่าน 28  ตอบ 1
อบต.วังไม้ขอน เบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่ลงทะเบียนปี59 จ่ายเมื่่อไรครับ (10 ส.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.เมืองเก่า สอบถามตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ (10 ส.ค. 2559)    อ่าน 251  ตอบ 1
อบต.หนองจิก ขอเบอร์โทร (10 ส.ค. 2559)    อ่าน 1245  ตอบ 9
อบต.วังตะคร้อ ถามว่าสมาชิกสภา อบต.ตำบลวังตะคร้อมีกี่คนชื่ออะไรบ้างครับ (4 ส.ค. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช.01 [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 6 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเยี่ยม หมู่ 8 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 6 
แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 3 คตง. ) [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (ผด.3 ) งวดที่ 2 [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
ประกาศ สรุปผลผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม หมู่ 2 ตำบลป่าก [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
ประกาศ สรุปผลผู่ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม หมู่ 14 ตำบลป่า [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 42 
ประกาศ สรุปผลการซื้อซองสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม หมู่ 2 ตำบลป่ากุม [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
ประกาศ สรุปผลการซื้อซองสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม หมู่ 14 ตำบลป่ากุม [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 36 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม หมู่ 14 ตำบลป่ [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 41 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม หมู่ 2 ตำบลป่าก [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 36 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมน้ [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 32 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมน้ำยม หมู่ 2 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 30 
ประกาศเทศบาล การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 27 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมน้ำยม หมู่ 14 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 29 
แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 2 คตง. ) [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 119 
    
 
         
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 2377  ตอบ 2  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.ศรีคีรีมาศ "กอ.รมน. รวมใจภักดิ์ รักษ์องค์ราชา องค์ราชินี" ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถว [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.เมืองเก่า ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.เมืองเก่า พิธีเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนลิไทพิทยาคม ประจำปี 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.เมืองเก่า พิธีเปิด"ศรีอินทราทิตย์เกมส์" ประจำปี 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม ประชุมเพื่อเตรียมงานของส่วนสาธารณสุข ใันวันที่ 2 กันยายน 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม ด.ต.สมบูรณ์ ฝั้นสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วยรองนายก ปลัด [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทอง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.วังทอง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.วังทอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.กลางดง บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และอินเตอร์เน็ตตำบล ฟรี [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.กลางดง ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔ู๐ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.นครเดิฐ อบต.นครเดิฐ ได้ออกบริการ ตัดกิ่งไม้ให้กับทางโรงเรียนบ้านดงจันทร์ ที่หักลงมาพาดสา [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าฉนวน ประชาสัมพันธ์เรื่องราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายคันคลองหนองวังงิ้วฝั [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.เมืองเก่า นายกสุดาวิดี วิริยะพงษ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการชับเคลื่อนภาร [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านสวน เทศบาลตำบลบ้านสวนได้ดำเนินการจัดโครงการ "12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559&quo [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
      
 
    
 
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1635  [ 19 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1636  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1634  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1613  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน สน.บถ. มท 0809.2/ว94  [ 19 ส.ค. 2559 ]
แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือทดสอบแบบฐานข้อมูลการจัดการขยะและแบบรายงานกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1211  [ 19 ส.ค. 2559 ]
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย กค. มท 0803.3/ว1627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6129 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ด่วนมาก สน.กม. มท 0804.3/ว1605  [ 19 ส.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1607 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1608  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1571  [ 18 ส.ค. 2559 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย กค. มท 0803.3/ว1624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ข้อมูลเพิ่มเติมในการบันทึกโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016) ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1614  [ 18 ส.ค. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 18 ส.ค. 2559 ]
เห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการที่ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วภายในเดือนมีนาคม 2559 และลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1600  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1553 [แบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 3] [แบบฟอร์มที่ 2]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1604  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1598 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2559 ]
 
สท 0023.5/ว2923 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิก [ 24 ส.ค. 2559 ]     
สท 0023.2/ว2919 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 24 ส.ค. 2559 ]     
สท 0023.2/ว2925 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ ประจำ [ 24 ส.ค. 2559 ]