โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย [ 30 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 44 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แล [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 45 


โครงการให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
 


     
 
อบต.น้ำขุม ikza (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัว (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.วังน้ำขาว การขอใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 210  ตอบ 3
อบต.เมืองเก่า ขอขอบคุณ และ ขอร่องระบายน้ำ (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล www.เสื้อผ้าคนอ้วน.com แฟชั่นเสื้อผ้าคนอ้วน น่ารัก (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 81  ตอบ 0
อบต.คลองยาง ทำดีต้องชม (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.หนองจิก เว็บไซต์ อบต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 13645  ตอบ 55
ทต.บ้านสวน เว็บไซต์ ทต.บ้านสวน อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ด่วน ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครู อบต. (17 ก.ค. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทม.ศรีสัชนาลัย สอบถามตำแหน่งงานที่ว่าง (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 271  ตอบ 5
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมหมู่ 2,3,4,5,6,11,13,14 ตำบล [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 20 
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 26 
ประกาศสอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 [ 27 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 40 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 46 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 11 ซอยกลัดจิตร ,ซอยบัวบาน จำนวน 2 โค [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 40 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงถนนดิน หมู่ 5 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 12 ตำบลป่ากุม [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 30 
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 1 สายริมน้ำยม หมู่ 1 สายเหมืองปลัด [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 50 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
    
 
          
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ย. 2556)    อ่าน 789  ตอบ 1  
ท่านนายกดุสิต อยากให้ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้าย หมู่ 13 (25 พ.ย. 2556)    อ่าน 74  ตอบ 0  
อยากให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ติดป้าย หมู่ 13 (25 พ.ย. 2556)    อ่าน 66  ตอบ 0  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.ย่านยาว [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองยาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปูกระเบื้องพื้นห้องเรียน โรงเรียนบ้านค [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองยาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตำ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประมวลภาพการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย Bike For All และแข่งขันจัก [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศประกวดราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา จำนวน 5 หมู่บ้าน ด้วยวิธีการทาง [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองมะพลับ องค์การบริหารส่่วนตำบลคลองมะพลับเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้างตามภารกิจ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม โครงการฝึกอบรมเยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและป้องกันการทะเลาะวิวาท ป [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วังทอง แจ้งประชาสัมพันธ์ จ่ายเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วังทอง โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน อบต.วังทอง [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ไกรกลาง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัว [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
      
 
    
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/5895  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2029  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/5716-5790 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1265  [ 25 ก.ค. 2557 ]
กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 สน.กศ.  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1261  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 18 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1260  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2011  [ 24 ก.ค. 2557 ]
แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1995  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1239  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง กค. มท 0803/ว1257  [ 24 ก.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1240 [รายชื่อ รุ่น 1] [รายชื่อ รุ่น 2]  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1245 [ประกาศรายชื่อฯ]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1231  [ 23 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว55  [ 23 ก.ค. 2557 ]
 
สท0023.5/ว1963 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [ 25 ก.ค. 2557 ]     
สท0023.3/ว1962 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต [ 25 ก.ค. 2557 ]