โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 12 


ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา " 12 สิงหาพระบรมราชินีนา [ 11 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
 


    
 
อบต.หนองตูม หน.ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (1 ก.ย. 2558)    อ่าน 38  ตอบ 2
อบต.หนองตูม สอบถามตำแหน่ง จพง.สาธารณสุข (17 ส.ค. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 1
ทม.ศรีสัชนาลัย สอบถามตำแหน่งงานที่ว่าง (14 ส.ค. 2558)    อ่าน 655  ตอบ 11
อบต.ไกรกลาง การสอบคัดเลือกฯ (14 ส.ค. 2558)    อ่าน 64  ตอบ 1
อบต.ท่าฉนวน อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับถมดินคลองสาธารณะของพื้นที่ อบต.ท่าฉนวน (10 ส.ค. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.หนองจิก สอบถามตำแหน่งว่าง (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 1641  ตอบ 15
อบต.ไกรกลาง อยากทราบผลการสอบสวนเรื่องชาวบ้านร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของปลัด อบต. และหัวหน (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 148  ตอบ 0
อบต.วังไม้ขอน เจ้าพนักงานพัสดุอบต.มีคนมาติดต่อหรือยัง (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.วังทอง น้ำประปาหมู่1 ตำบลวังทอง (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.ท่าฉนวน สภาพแวดล้อม อบต. ท่าฉนวน (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 56  ตอบ 0
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพนักงานแล [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพนักงานและผู้มาติดต่อราชการ [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 8 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองอีแทนไปฝายกำนัน หมู่ 3 [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL รอบหมู่บ้าน หมู่ 10 [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายโช [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 7 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายโชติ หมู่ 8 [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมาลัย [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมาลัยทอง หมู่ 7 [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายเร [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายเรียง หมู่ 3 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา หมู่ 9 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโ [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
    
 
         
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ย. 2556)    อ่าน 1574  ตอบ 1  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.คลองยาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้าน [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ย่านยาว รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.กลางดง ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.กลางดง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.กลางดง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.กลางดง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองยาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลคลองยาง [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองยาง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลคลองยาง [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.วังทอง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทอง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทอง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทอง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
      
 
    
 
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1798  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว54  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว36  [ 26 ส.ค. 2558 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ถึงสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1778  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1776 [รายชื่อ]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว29  [ 25 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1773 [แบบรายงาน]  [ 25 ส.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1766  [ 25 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 สน.บถ. มท 0809.9/ว28  [ 25 ส.ค. 2558 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1761  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การดำเนินดครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1758  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การดำเนินดครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1759  [ 24 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีงบประมาณ 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว1756  [ 24 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ในกิจกรรมที่ 2 ของรุ่นที่ 1-3 สน.สส. มท 0891.3/ว1760 [รายชื่อ]  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 สน.สส. มท 0891.3/ว4795  [ 24 ส.ค. 2558 ]
 
สท0023.1/ว3071 ผลการประเมินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ระยะสานต่อโครงการ จังหวัดสุโขทัย ห้วงที่ 2(ก.พ.-ก.ย.2558) [ 31 ส.ค. 2558 ]     
สท 0023.2/ว3057 แเจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 [ 28 ส.ค. 2558 ]     
สท 0023.3/ว3058 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 28 ส.ค. 2558 ]