อบต.ย่านยาว ระบายน้ำ (3 ก.ค. 2560)    อ่าน 132  ตอบ 2
อบต.วังไม้ขอน แจกเบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคม 60 เมื่อไร (3 ก.ค. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.หนองกระดิ่ง ทดสอบ (3 ก.ค. 2560)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง โครงการด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 (22 มิ.ย. 2560)    อ่าน 238  ตอบ 1
ทม.ศรีสัชนาลัย สอบถามเรื่อง งานที่ประกาศรับสมัคร เจ้าห้าที่เกษตร ที่ไหนครับ (12 มิ.ย. 2560)    อ่าน 88  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 มิ.ย. 2560)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.นาขุนไกร ติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (8 มิ.ย. 2560)    อ่าน 749  ตอบ 6
อบต.ไทยชนะศึก (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (29 พ.ค. 2560)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.วังทองแดง เว็บไซต์ อบต.วังทองแดง อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 พ.ค. 2560)    อ่าน 55  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบชุมชนมีส่วนร่วม (18 พ.ค. 2560)    อ่าน 335  ตอบ 2
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปปช 01) [ 17 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 3 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาวัสดุ ประจำปี 2560 (ผด.3 งวดที่ 2) [ 17 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 3 
ประกาศผลการสอบราคาซื่้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 30 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 33 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่องสรุปผลการซื้อซอง ยื่นซอง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยาน [ 30 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช.01 [ 23 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช.01 [ 23 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 9 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตาราง ปปช 07 [ 9 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 36 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 9 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 35 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช.01 [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาจาม หมู่ 6 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 24 
ตารางแสดงวงเงินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปปช.01) [ 14 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 30 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปปช.01) [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 50 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปปช.01) [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 49 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปปช.01) [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 47 
ประกาศใช้แผนเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 78 
    
 
         
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ธ.ค. 2559)    อ่าน 2713  ตอบ 2  
 
 

ทุ่งแม่ระวิง

วัดท่าเกย
      
 
   

ผลิตภัณฑ์ดินหอม
 
 
ทต.กลางดง ร่วมพิธี ตราตั้ง เจ้าอาวาสวัดม่อนจำศีล [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.กลางดง รับมอบโล่รางวัล อปท.ดีเด่นในการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ฯ [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.กลางดง โครงการปรับพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.กลางดง ร่วมต้อนรับสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่2 และคณะ [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.เมืองเก่า โครงการฝึกอบรมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีนคร [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ปากพระ จ้างเหมาปรับเกรดต้นไม้และวัชพืชถนนคันแม่น้ำยม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลปากพระ [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีนคร อบต.ศรีนคร ต้อนรับ คณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการจัดการขยะฯ หมู่บ้านตาลพร้า หมู่ที่ 1 [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.เมืองเก่า โครงการฝึกอบรมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านหลุม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดศรีมหาโพธิ์ [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านหลุม แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านหลุม โครงการรณรงค์ไข้เลือดออก [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.เมืองเก่า ประกาศผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนัก [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 15 
อบต.บ้านหลุม โครงการรณรงค์ยาเสพติด ประจำปี 2560 [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.นาขุนไกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร เชิญชวนทุกบ้าน ปลูกดอกดาวเรือง วันนี้ถึงพระรา [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
      
 
    
 
การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1456  [ 21 ก.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สน.คท. มท 0808.4/ว7  [ 21 ก.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/7660-7735 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/7561-7636 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท.  [ 20 ก.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดพิมพ์ หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1443  [ 20 ก.ค. 2560 ]
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว4019  [ 20 ก.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 20 ก.ค. 2560 ]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1448  [ 20 ก.ค. 2560 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง สน.คท. มท 0808.3/ว6  [ 20 ก.ค. 2560 ]
ขอส่งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1441  [ 19 ก.ค. 2560 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1440  [ 18 ก.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว1439 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง เพื่อสร้าง Active Citizen - คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคม กศ. มท 0816.3/ว1437  [ 18 ก.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.4/ว1438  [ 18 ก.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3969  [ 18 ก.ค. 2560 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการตามกรอบการประเมินสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กปต. มท 0811.1/ว17  [ 17 ก.ค. 2560 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1429  [ 17 ก.ค. 2560 ]
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1385  [ 17 ก.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1424  [ 17 ก.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1421  [ 14 ก.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว1417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1422  [ 14 ก.ค. 2560 ]
โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2560 กปต. มท 0811.1/ว1407  [ 14 ก.ค. 2560 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3810  [ 14 ก.ค. 2560 ]
 
 [ 22 ก.ค. 2560 ]     
สท 0023.1/ว2588 สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค [ 21 ก.ค. 2560 ]     
สท0023.3/ว2590 การถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ช่วงระหว่าง กม.14+020 - กม.15+535 ระยะทาง 1.515 กิโลเมตร คืนให้กรมทางหลวงเป็นกรณีพิเศษ [ 21 ก.ค. 2560 ]