โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 44 


ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา " 12 สิงหาพระบรมราชินีนา [ 11 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 34 
 


    
 
ทต.ป่ากุมเกาะ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 1613  ตอบ 2
ทต.บ้านสวน สอบถามตำแหน่งว่าง (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 77  ตอบ 1
อบต.คลองมะพลับ ขอโอน(ย้าย) (18 ก.ย. 2558)    อ่าน 3032  ตอบ 15
อบต.บ้านนา เว็บไซต์ อบต.บ้านนา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ก.ย. 2558)    อ่าน 217  ตอบ 2
อบต.นครเดิฐ  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.ย. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.บ้านป้อม เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.หนองตูม หน.ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (1 ก.ย. 2558)    อ่าน 77  ตอบ 2
อบต.หนองตูม สอบถามตำแหน่ง จพง.สาธารณสุข (17 ส.ค. 2558)    อ่าน 86  ตอบ 1
ทม.ศรีสัชนาลัย สอบถามตำแหน่งงานที่ว่าง (14 ส.ค. 2558)    อ่าน 727  ตอบ 11
อบต.ไกรกลาง การสอบคัดเลือกฯ (14 ส.ค. 2558)    อ่าน 120  ตอบ 1
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพนักงานแล [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพนักงานและผู้มาติดต่อราชการ [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองอีแทนไปฝายกำนัน หมู่ 3 [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL รอบหมู่บ้าน หมู่ 10 [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 34 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายโช [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายโชติ หมู่ 8 [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมาลัย [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมาลัยทอง หมู่ 7 [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายเร [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายเรียง หมู่ 3 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา หมู่ 9 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโ [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
    
 
         
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 1613  ตอบ 2  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังยายมาก ม.3 ทม [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.คลองยาง โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองยาง โครงการปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองยาง โครงการปลูก "ล้านกล้ามหามงคลถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองยาง โครงการปลูกต้นไม้ "ล้านกล้ามหามงคลถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองยาง ประชาสัมพันธ์โครงการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.วังตะคร้อ ประกาศ เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง7) ในองค์การบริห [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองตูม การประชุม อปท.สัญจร ครั้งที่ 10/2558 [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.วังตะคร้อ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านสวน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสลง. พร้อมรางระบายน้ำคสล. ซอยบ้านนายฉลาด ทองธนก [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.วังไม้ขอน แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ และคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้ [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.วังไม้ขอน รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.วังไม้ขอน รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน 2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ปากน้ำ ประชาสัมพันธ์เรื่องแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เดือนตุล [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ปากน้ำ [ 6 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
      
 
    
 
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล (ยอดครูผู้มีอุดมการณ์) โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2188  [ 7 ต.ค. 2558 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว5946 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อนหลัง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 7 ต.ค. 2558 ]
เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สน.สส. มท 0891.3/ว2194  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.2/ว2189  [ 7 ต.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่แบบบูรณาการของกรมทางหลวงชนบท ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2187  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2558 สน.คท. มท 0808.4/ว26  [ 6 ต.ค. 2558 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2558 กค. มท 0803/ว2185  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) สน.กศ. มท 0893.3/ว2183  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การเผยแพร่หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว2180  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2175  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์หัวหน้า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) สน.กศ. มท 0893.2/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1977  [ 5 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ กค. มท 0803/ว2173 [เอกสารแนบ]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2133 [แบบรายงานฯ] [คู่มือการรายงานฯ (จังหวัด)] [คู่มือการรายงานฯ (อปท.)]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2016 (2016 Korean Government Scholarship Program for International Students for Undergraduate Degree)สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2169  [ 5 ต.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2172  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ต.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2135  [ 2 ต.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา สพบ. มท 0807.4/2092  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติกรณี อปท. ส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2118  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 1 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2111 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2558 ]
 
สท0023.2/ว3513 การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2558 ]     
สท0023.2/ว3511 แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 8 ต.ค. 2558 ]     
สท0023.5/ว1610 ให้ อปท. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงบประมาณประจำปี 2559 ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 [ 8 ต.ค. 2558 ]