โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 56 


ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา " 12 สิงหาพระบรมราชินีนา [ 11 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 48 
 


    
 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ขอรับโอน(ย้่าย) บุคลากร จำนวน 1 อัตรา (19 พ.ย. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง อบต.วังวน รับโอนย้ายพนักงาน (11 พ.ย. 2558)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.วังทอง รบกวนสอบถามเรื่องเขียนแปลนบ้านคะ (11 พ.ย. 2558)    อ่าน 273  ตอบ 1
อบต.วังทอง มูลนิธิประสานบุญญสถาน * * * ้ภัยพิดโลก (11 พ.ย. 2558)    อ่าน 230  ตอบ 1
อบต.วังทอง น้ำประปาหมู่1 ตำบลวังทอง (11 พ.ย. 2558)    อ่าน 76  ตอบ 2
อบต.คลองมะพลับ ขอโอน(ย้าย) (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 3163  ตอบ 18
อบต.เมืองบางยม  ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 (5 พ.ย. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.ปากน้ำ ไฟแสงสว่างทางแยกดับ (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 26  ตอบ 1
อบต.ปากน้ำ แจ้งถนนชำรุด (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 1
อบต.ปากน้ำ สอบถามตำแหน่งว่าง (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 56  ตอบ 2
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อส [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อส [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒ [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร่้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 8 
ประกาศ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาห [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 7 
ประกาศ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 10 
ขอเชิญร่วมประชาคม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียโครงการอนุรักฟื้นฟูแหล่งน้ [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 11 
ประกาศ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้ [ 4 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 14 
ประกาศ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้ [ 4 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 15 
ความรู้เกี่ยว สิทธิค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (งานการเจ้าหน้าที่) [ 30 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 15 
ความรู้เกี่ยวกับ สวัสดิการค่าเล่าเรียนบูตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (งานการเจ้าหน้ [ 30 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
ความรู้ สิทธิค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น (งานการเจ้าหน้าที่) [ 30 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
ความรู้เกี่ยวกับวันลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (งานการเจ้าหน้าที่) [ 30 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
การปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (งานการเจ้าหน้าที่) [ 30 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 15 
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 27 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
    
 
         
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 1664  ตอบ 2  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.วังตะคร้อ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.นาขุนไกร [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.นาขุนไกร ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเขาดินไพรว [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.นาขุนไกร ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านเขาดินไพรวัน - บ้า [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองมะพลับ กิจกรรมประเพณีลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยร่วมขบวนแห่งานลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ หวัดสุโขทัย ประจำปี [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านหลุม ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประมวลภาพการแข่งขันเรือบกวัดเชิงคีรี [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประมวลภาพการแข่งขันเรือยาววัดตลิ่งชัน ประจำปี 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ข [ 26 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม ร่วมเดินขบวนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง [ 26 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ [ 26 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง สรุปประมาณการก่อสร้าง [ 26 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง แบบก่อสร้าง [ 26 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 26 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
      
 
    
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2576 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2577  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2568  [ 26 พ.ย. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2575  [ 26 พ.ย. 2558 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินให้ สสส. ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2564  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ขอเลื่อนการจัด (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมทุกภาวะในทุกมิติ) สน.มถ. มท 0892.1/ว2566  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2565  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2558/2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2555  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ด่วน สน.บถ. มท 0809.2/ว2552  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2544 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2509 [รายชื่อ]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2536 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ) ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว2554 [แนวทางการจัดเวที] [กำหนดการ] [รายชื่อ อปท.เครือข่าย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2548 [บัญชีรายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2545  [ 24 พ.ย. 2558 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/19678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีการก่อเหตุร้าย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว2497  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 สล. มท 0801.2/ว2537  [ 23 พ.ย. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 สน.มถ. มท 0892.4/ว2532  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว2514 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2515  [ 19 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง (เด็กสร้างชาติ) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2524 [แบบฟอร์มธนาคาร] [แบบยืนยัน] [คำอธิบาย] [ตารางอบรม] [รายชื่อ]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2517 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
 
สท0023.1/1865 การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุโขทัย) [ 26 พ.ย. 2558 ]     
สท0023.3/ว4128 ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎ [ 26 พ.ย. 2558 ]     
สท0023.5/ว1864 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 26 พ.ย. 2558 ]