โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 41 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวง [ 8 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 111 
 


    
 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม สอบถามถนนชำรุด (26 พ.ค. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 1
อบต.บ้านหลุม  เว็บไซต์ อบต.บ้านหลุม อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ค. 2559)    อ่าน 4181  ตอบ 3
ทต.กลางดง ขอสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลกลางดงหน่อยค่ะ (16 พ.ค. 2559)    อ่าน 54  ตอบ 1
ทต.เมืองเก่า สอบถามตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ (11 พ.ค. 2559)    อ่าน 70  ตอบ 0
อบต.ศรีนคร  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 เม.ย. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.วังตะคร้อ สอบถามตำแหน่งงาน (19 เม.ย. 2559)    อ่าน 199  ตอบ 1
อบต.วังน้ำขาว โทรศัพท์ อบต. ติดต่อไม่ได้ (12 เม.ย. 2559)    อ่าน 610  ตอบ 3
อบต.หนองหญ้าปล้อง สอบถามตำแหน่งงาน (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 81  ตอบ 0
อบต.ท่าฉนวน ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" 28-29 เม.ย.59 โร (9 เม.ย. 2559)    อ่าน 45  ตอบ 0
ทต.เมืองเก่า ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" 28-29 เม.ย.59 โร (9 เม.ย. 2559)    อ่าน 195  ตอบ 0
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 2 คตง. ) [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 69 
แบบรายงานแผนปฎิบัตืการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม ) [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 98 
แบบรายงานแผนปฎิบัตืการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม คตง.) [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 25 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.3 (งวดที่1) ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 36 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงกา [ 21 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 128 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงกา [ 21 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 51 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงก [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 110 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงก [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 97 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงก [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 156 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงก [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 195 
แผนออกเคลื่อนที่โครงการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุง [ 29 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 166 
เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 176 
เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก [ 5 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 178 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อส [ 5 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 160 
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 24 
    
 
         
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 2220  ตอบ 2  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.วังตะคร้อ รับสมัครแรงงานโครงการกำจัดสวะ วัชพืช ผักตบชวาในคลองยางเทียน หมู่ที่ 8 บ้านหัวแร [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.นครเดิฐ แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ภายใต้โครงการรวมพลังชุมชนท้อง [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.นครเดิฐ นวัตกรรมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ภายใต้โครงการรวมพลังชุมชนท้องถิ่นเ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินแ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินแ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินแ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินแ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินแ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.เมืองเก่า อบรมโึครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการพั [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.เมืองเก่า ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2559 [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.วังทอง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ย่านยาว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อ่างเก็บน้ำหนองปลาหมอ [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.นครเดิฐ เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ขยายเวลาการช่วยเหลือเด็กแ [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.นครเดิฐ นวัตกรรมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ภายใต้โครงการรวมพลังชุมชนท้องถิ่นเ [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 18 
      
 
    
 
การฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน ศส. มท 0806/ว32  [ 26 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1027 [งบหน้า] [รายละเอียด อปท.] [รายละเอียดเลขบัตรฯ]  [ 26 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1002  [ 26 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1001  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1017 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2559 ]
ประกาศอัตรดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1028  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลกทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว996  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1023  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ผต.สถ. มท 0811/ว14  [ 25 พ.ค. 2559 ]
เลื่อนหมายกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1022  [ 25 พ.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1018 [รายละเอียดเดือนมีนาคม 59] [รายละเอียดเดือนเมษายน 59]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว978  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การขอรับกระประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1007  [ 25 พ.ค. 2559 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว993 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว992 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1000  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1004  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/6561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1003 [เอกสารแนบ]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว999  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปี พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว990  [ 23 พ.ค. 2559 ]
เรียกรายงานตัวพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา และพนักงานนิติกร 1 อัตรา กจ. มท 0802.3/ว41 , มท 0802.3/220  [ 23 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2559 ]
 
สท 0023.2/5343 การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2559 ]     
สท0023.3/ว1718 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information [ 26 พ.ค. 2559 ]     
สท0023.2/ว1700 การแจกจ่ายคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 25 พ.ค. 2559 ]