โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราช [ 7 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 36 


โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย [ 30 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 75 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แล [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 98 
 


     
 
อบต.หนองจิก ขอเบอร์โทร (13 ก.ย. 2557)    อ่าน 605  ตอบ 6
อบต.ศรีคีรีมาศ ขอสอบถามว่าเขาทำอะไรตรงบ้านยายนอมหัวสะพานโรงเรียน คพ. (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 1
อบต.ศรีคีรีมาศ เลี้ยงสัตว์บนถนนสาธารณะแล้วทำให้เกิดความสกปรก มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ศรีคีรีมาศ ถนนหมู่ 4 เมื่อไรจะมาลาดยางให้หมดทุกเส้นรถวิ่งฝุ่นเยอะมากๆๆ (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.วังทอง มูลนิธิประสานบุญญสถาน * * * ้ภัยพิดโลก (3 ก.ย. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.เมืองบางยม  ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2557 (3 ก.ย. 2557)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล สมัครงานภูเก็ตสิ่งเดียวที่เราทำได้คือการรออย่างอดทน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 129  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ด (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 31  ตอบ 3
ทต.กลางดง ขอทำร่องน้ำเพื่อระบายน้ำฝนที่บ้านหัวฝาย (30 ส.ค. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.เมืองบางยม เสียงตามสาย (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 121  ตอบ 1
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 17 
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย 7 หมู่ 4 ตำบลป่าก [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 13 
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ [ 15 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
ประกาศสอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 [ 27 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 59 
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมหมู่ 2,3,4,5,6,11,13,14 ตำบล [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 47 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 48 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 44 
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 48 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 60 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 11 ซอยกลัดจิตร ,ซอยบัวบาน จำนวน 2 โค [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 50 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงถนนดิน หมู่ 5 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 12 ตำบลป่ากุม [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 1 สายริมน้ำยม หมู่ 1 สายเหมืองปลัด [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
    
 
          
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ย. 2556)    อ่าน 923  ตอบ 1  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
อบต.คลองมะพลับ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วังตะคร้อ งบทดลองเดือน มิถุนายน 2557 และรายงาน รับ - จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน 2557 [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านสวน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักคสล. บ้านนายอาจ วันทอง (ชุมชนบ้านท่าว [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านสวน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. พร้อมรางระบายน้ำคสล. ซอยบ้านนางบัญญัติ ฉิมม [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านสวน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านนายบุญมี เพ็งสวน (ชุมชนบ้านท่าว [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านสวน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงกันสาดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสวน เลขที่ ทต.๑๐/๒๕๕๗ [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านสวน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บริเวณข้างเมรุวัดหัวฝาย (ชุมชนบ้านใ [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านสวน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ถนนเทศบาลซอย ๑๐ เลขที่ ทต.๒/๒๕๕๗ [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.คลองยาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังก [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ปากพระ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมภายในตำบลปากพระ อำเภอเมือง [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประม [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประม [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประม [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง รายงานบัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริ [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าฉนวน ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลบ.ม. แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
      
 
    
 
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1608  [ 16 ก.ย. 2557 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 16 ก.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1594 [บัญชีรายละเอียดฯ]  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1601  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1600  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1595  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1599  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 42 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1593  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 41 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1592  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1522  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงาน - สมาชิกในสังกัดเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล (100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก) สน.กศ. มท 0893.2/ว1575  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1576  [ 12 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 40 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1580  [ 12 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 39 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1579  [ 12 ก.ย. 2557 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุนชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1585  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1584  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การกำหนดจัดประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ท่าจีน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1572  [ 11 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1568  [ 11 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1567  [ 11 ก.ย. 2557 ]
การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการยกเว้นฯ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1571  [ 11 ก.ย. 2557 ]
 
สท 0023.5/ว1278 รายละเอียดการโอนเงินบุคลกรถ่ายโอน เข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้อถงิ่น ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 15 ก.ย. 2557 ]     
สท 0023.3/ว1291 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก ภาคเหนือ 17 จังหวัด ครั้งที่ 14 [ 15 ก.ย. 2557 ]