การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 11 


โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย [ 21 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
 


    
 
อบต.หนองจิก สอบถามตำแหน่งว่าง (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 1579  ตอบ 15
อบต.ไกรกลาง อยากทราบผลการสอบสวนเรื่องชาวบ้านร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของปลัด อบต. และหัวหน (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 44  ตอบ 0
อบต.วังไม้ขอน เจ้าพนักงานพัสดุอบต.มีคนมาติดต่อหรือยัง (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.วังทอง น้ำประปาหมู่1 ตำบลวังทอง (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ท่าฉนวน สภาพแวดล้อม อบต. ท่าฉนวน (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ (20 ก.ค. 2558)    อ่าน 238  ตอบ 2
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 (20 ก.ค. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
ทม.ศรีสัชนาลัย เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเสียบ่อยมากๆ (15 ก.ค. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 1
อบต.หนองตูม สอบถามตำแหน่ง จพง.สาธารณสุข (6 ก.ค. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 (30 มิ.ย. 2558)    อ่าน 40  ตอบ 2
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายเร [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายเรียง หมู่ 3 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา หมู่ 9 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโ [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ หมู่ 4 ตำบลป่าก [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาแถว [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาแถว หมู่ 6 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 (ตรอกตาหวน)หมู่ 1 [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 (ตรอกตาหวน) หมู่ 1 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 8 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ห [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 หมู่ 4 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำ [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 37 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้ำยม หมู่ 5 เชื่อม หมู่ 13 ตำบลป่ากุม [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) สายงานนักบริหาร [ 21 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
    
 
         
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ย. 2556)    อ่าน 1534  ตอบ 1  
 
 
ทุ่งแม่ระวิง
วัดท่าเกย
      
 
   
ผลิตภัณฑ์ดินหอม

 
 
ทต.กลางดง ราคากลาง การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.กลางดง คณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคสล.5 หมู่บ้าน [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.กลางดง ยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1 และรางส่งน้ำหมู่ที่ [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.กลางดง ปร. 4 ปร. 5 รายละเอียดรายการ ปริมาณงานและราคา โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำหมู [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.กลางดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1 และรางส่งน้ำหมู่ที่ 5 [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.กลางดง ราคากลาง โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1 และรางส่งน้ำหมู่ที่ 5 [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.กลางดง คณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ จ้างเหมาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1 และรางส่ง [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ย่านยาว เปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยยายอินทร์ หมู่ที่ 11 [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านยาว เปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตากว้าง หมู่ที่ 3 [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านยาว สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยยายอินทร์ หมู่ที่ 11 [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านยาว ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยยายอินทร์ หมู่ที่ 11 [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านยาว สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตากว้าง หมู่ที่ 3 [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านยาว ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตากว้าง หมู่ที่ 3 [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านยาว เปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนวัดท่าช้าง [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านยาว สรุปราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนวัดท่าช้าง (ห้องโสตทัศนูปก [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
      
 
    
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.4/ว1555  [ 3 ส.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ระดับประเทศ) สน.กศ. มท 0893.3/1605  [ 3 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11479-11503 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่1) สน.คท. มท 0808.2/11784-11800 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/11801 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 8 ศส. มท 0806/ว 49 [บัญชีรายชื่อฯ]  [ 3 ส.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7 ศส. มท0806/ ว48 [บัญชีรายชื่อ]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
แจ้งยกเลิกบัญชีรายละเอียดประกอบการอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงและสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11818-11835  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1607  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สน.คท. มท 0808.2/11628-11653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/11654-11657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล สล.  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
 
สท 0023.3/ว 1178 การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ [ 29 ก.ค. 2558 ]   
สท 0023.3/ว 2695 1- การประชาสัมพันธ์คัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง ปี 2559" และ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2559" [ 29 ก.ค. 2558 ]   
สท 0023.3/ว 2695 2- การประชาสัมพันธ์คัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง ปี 2559" และ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2559" [ 29 ก.ค. 2558 ]