หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล ป่ากุมเกาะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
นายดุสิต ฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตำบลป่ากุมเกาะ
วิสัยทัศน์
''มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ก่อสร้าง ปรับปรุงงานสาธารณูปการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกวัย
ใส่ใจสาธารณสุข การศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
หลวงพ่อนุ้ย และ พระครูอ้น พระเกจิดังของตำบลป่ากุมเกาะ
ส่งเสริมและร่วมใจทำนุบำรุงศาสนาในชุมชน
สถานที่่ท่องเที่ยวสวยงามภายในตำบลป่ากุมเกาะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพง ตำบลป่ากุมเกาะ
เทศบาลตำบล
ป่ากุมเกาะ
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
1
2
3
4
5
<<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
   
 
         ชื่อตำบลป่ากุมเกาะ มาจากภูมินามของเกาะเล็กๆในแม่น้ำยมหน้าวัด ท่าเกย มีต้น กุ่มน้ำขึ้นอยู่หลายต้น สำเนียงสุโขทัยเรียก “ป๋ากุ๋มเกาะ” ถ้า ปริวรรตเป็น สำเนียง บางกอกจึงต้องเขียนเป็น ป่ากุ่มเกาะ จึงจะถูกต้อง ตรงกับ ความหมาย เดิมดังโฉนดที่ดิน ลงวันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๙ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๕๓ โฉนดที่ ๒๒๐๐ สารบัญ เล่มที่ ๒๒ หน้ามี่ ๑๐๐ ที่ดินระวาง ๑ เลข ๕๖ ตำบลป่ากุ่มเกาะ อำเภอในเมือง จังหวัด สวรรคโลก จะเห็นหลักฐานว่า ชื่อ ตำบลนี้มีวรรณยุกต์เอกสะกดคำว่า กุ่ม ถึง ๒ ครั้ง และเขียนว่าทุ่งนาแปลง นี้อยู่ติดลำคลองแม่พะอง นาแปลงนี้ เป็นของ นายเมือง นางเข็ม ต้นสกุล ครองเมือง ซึ่งเป็นพ่อ แม่ ของย่า ของผู้เขียน เหตุการณผ่านมา ๑๐๑ ปี ชื่อตำบลป่ากุ่มเกาะ วรรณยุกต์เอก หล่นหายและยังเขียน แล้วออกเสียงผิดกันมา จนทุกวันนี้ ป่ากุมเกาะ จึงแปลได้ว่า เป็นป่าที่ใครมาจับกุมกัน ที่เกาะหน้าวัด ท่าเกย หาใช่ความ หมายเดิมที่แปลความว่ามีต้นกุ่มน้ำหลายต้นที่กัน หนาแน่น การมี ป่ากุ่มเกาะเป็นจุดหมายตาและเป็นชื่อตำบลนี้เพราะ ในอดีต การคมนาคม ที่สะดวกสุดคือการคมนาคมทางน้ำ โดยพายเรือล่องแพมาในแม่น้ำยม ถึงหน้า วัดท่าเกยก็บอกเล่าอ้างอิงว่ามาถึงป่ากุ่มเกาะผู้นำของหมู่บ้าน เท่าที่สืบได้ จากผู้สูงอายุว่า เริ่มจากนายปุย องอาจ เป็นกำนันคนแรก และปัจจุบัน นางสาวกรรณิกา ดาดาษ เป็นกำนันตำบลป่ากุมเกาะ เป็นอบต.ป่ากุมเกาะ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้ยกฐานะเป็นเทศบาล ตำบลป่ากุมเกาะ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
 
 
 
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ต.ท่าชัย
ต.สารจิตร
ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังไม้ขอน ต.นาทุ่ง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านใหม่ชัยมงคล
อ.ทุ่งเสลี่ยม
 
 
 
 
 
ตำบลป่ากุมเกาะ เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำการเกษตร ได้แก่ อ้อย และ ข้าวโพด มีแม่น้ำยมไหลผ่าน และน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก
 
 
 
 
 
ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
 
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
 
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๓๓ องศาเซลเซียส
 
ค่าความชื้น มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในรอบปี ๒๔%
 
ปริมาณน้ำฝน โดยเฉลี่ย ๑,๒๒๒.๖๔ มม./ปี
 
 
 
     
                    เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ หมู่บ้านวังวน ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด ๕๐ กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๖๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๑,๘๗๕ ไร่  
     
     
 
ประชากรทั้งสิ้น๗,๘๘๕ ครัวเรือน ประกอบด้วย
ชาย ๓,๘๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ๔๘.๒๗
หญิง ๔,๐๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๓
จำนวนครัวเรือน ๒,๗๕๖ ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๑๗.๖๘คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
                     เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครอง ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่  
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง
รวม จำนวน
ครัวเรือน
  บ้านคุ้งยาง ๑๙๔ ๒๐๗ ๔๐๑ ๑๗๔
    บ้านคุ้งยาง ๓๑๗ ๓๕๒ ๖๖๙ ๒๔๔  
  บ้านป่ากุมเกาะ ๔๗๘ ๕๑๐ ๙๘๘ ๓๗๗
    บ้านป่ากุมเกาะ ๓๖๙ ๓๙๗ ๗๖๖ ๒๖๑  
  บ้านคุ้งยาง ๒๘๗ ๓๔๑ ๖๒๘ ๒๑๓
    บ้านคลองหกบาท ๓๒๐ ๓๓๕ ๖๕๕ ๒๒๔  
  บ้านใหม่โพธิ์งาม ๓๗๓ ๓๘๔ ๗๕๗ ๒๔๖
    บ้านวังหว้า ๔๖๓ ๔๘๔ ๙๔๗ ๓๐๕  
  บ้านวังวน ๓๐๔ ๓๓๖ ๖๔๐ ๒๐๙
    บ้านดงมะพูด ๕๓ ๔๓ ๙๖ ๔๑  
  บ้านคลองแค ๙๒ ๙๑ ๑๘๓ ๖๓
    บ้านหนองโซ้ง ๘๒ ๗๗ ๑๕๙ ๖๖  
  บ้านศรีสังวร ๒๕๘ ๒๘๓ ๕๔๑ ๑๗๗
    บ้านงิ้วงาม ๒๑๖ ๒๓๙ ๔๕๕ ๑๕๖  
  รวม ๓,๘๐๖ ๔,๐๗๙ ๗,๘๘๕ ๒,๗๕๖
 
     
 
 
 
 
       
ไร่อ้อย คิดเป็นร้อยละ ๕๐
ทำนา คิดเป็นร้อยละ ๔๐
เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ
อื่นๆ (รับจ้าง , คิดเป็นร้อยละ
  รับราชการ , ค้าขาย)    
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
055-950-100
055-950-163
055-950-164 ต่อ 121
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10