หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาเอกชน เก็บ ขน ถ่าย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬา หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬา หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬา หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 66