หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๕๓๘๐ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลดูแลและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ปฎิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 54