หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงและไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ และนายกเทศมนตรีตำบลป่ากุมเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ จำนวน ๑๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะและนายกเทศมนตรีตำบลป่ากุมเกาะ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่ากุมเกาะ จำนวน ๑๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะและนายกเทศมนตรีตำบลป่ากุมเกาะ จำนวน ๑๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมารถโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33