หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้านหมู่ ๘ (ช่วงที่ ๒) สายทาง 0+430-0+730 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนคลองหกบาทและปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนข้ามเหมืองตาเพชร หมู่ ๘ และหมู่ ๑๔ ตำบลป่ากุมเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้านหมู่ ๘ (ช่วงที่ ๒) สายทาง 0+430-0+730 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ ๘ บ้านวังหว้า ตำบลป่ากุมเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเสมอ สายทอง หมู่ ๑๒ ตำบลป่ากุมเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมน้ำยม ถึง ตำบลวังพิณพาทย์ หมู่ ๑ ตำบลป่ากุมเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ ๗ ตำบลป่ากุมเกาะ ตามแบบที่ ทต.ปก.๕๐/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26