หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ค่ากลางฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการดำเนินโครงการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)