หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
 
     
 
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านงานทะเบียนราษฎร  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านงานทะเบียนราษฎร โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากนางทิพย์ศจี หอมเย็นใจ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ปลัดอำเภอสวรรคโลก บรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่สนใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่ชุมชนได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติเมื่อไปติดต่องานทะเบียนราษฎรได้อย่างถูกต้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 14.07 น. โดย คุณ ดารณี สิงทาบุตร

ผู้เข้าชม 23 ท่าน