หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการเลื่อนระดับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภททั่วไป, ชำนาญการ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
บทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 21 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
สรุปสาระสำคัญการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 103  
 
  (1)