หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่องจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้(3) [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้(2) [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง แจ้งช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)