หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพงศ์สิน วงศ์เขื่อนแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวฤทัยศิริ สมนึก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวพนมพร สมมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายยุทธพงษ์ วีระศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายราเชนทร์ บุญญา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นายวีรภัทร พรชยากร
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ