หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพงศ์สิน วงศ์เขื่อนแก้ว
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-041-1414
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนิศรา รัฐผไท
รองปลัดเทศบาล
โทร : -


นางสาวฤทัยศิริ สมนึก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-888-3218


นางสาวพนมพร สมมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-656-4929


นายยุทธพงษ์ วีระศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-161-2360


นายราเชนทร์ บุญญา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร : 086-680-9890


นายราเชนทร์ บุญญา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 086-6809890