หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพงศ์สิน วงศ์เขื่อนแก้ว
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-041-1414
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายราเชนทร์ บุญญา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 086-680-9890






นางอมรณัฐน์ สุกรีดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 099-271-3981


นางสาวพนมพร สมมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-656-4929


นายยุทธพงษ์ วีระศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-161-2360


จ่าเอกศุภชัย เรือนศิลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 065-235-6266


นายราเชนทร์ บุญญา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 086-680-9890