หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
 
     
 
 

 
 

 
 

 
 

          
  การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม
  การก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
  การพัฒนาปรับปรุงระบบการจราจร
 

          
  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การมีงานทำ และผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
 
 

          
  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทุกรูปแบบ
  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น